ADMINISTRASJONEN

Vi har her laget en liten introduksjon til administrasjonen ved Unbound studio som du vil treffe på ved semesterstart, under forestilling, konkurranser og andre arrangementer. Dette er for at du skal kunne få bli litt kjent med hvem vi er, og hva vi driver med. 

I tillegg til administrasjonen til Unbound Studio har vi et tett samarbeid med D.U.D (Drammen og omegn urbane danseklubb), som organiserer det administrative forbundet med konkurranser, dugnader, sponsorat og annet idrettsrelatert for konkurransecrewene våre. 


EMILIE ENGSTRØM


Emilie er daglig leder for Unbound studio og var initiativtakeren til å etablere Unbound Studio etter mange år som daglig leder for Akropolis Dance Crew. Emilie har det det overordnede ansvaret for all daglig drift hos Unbound Studio.

Emilie har også vært pedagog i en årrekke ved Unbound Studio, samt konkurrert nasjonalt og internasjonalt og har mange meritter bak seg.

ANNA JUNINE TARANRØD


Anna har vært danser og pedagog ved Unbound Studio i en årrekke og konkurrert nasjonalt og internasjonalt. Hun var med å grunnlegge Unbound studio i 2018 og er fremdeles aktiv danser.

Anna er en viktig bidragsyter til arrangeringen av danseskolens forestillinger og interne og eksterne arrangementer. I tillegg er Anna ansvarlig kontaktperson for våre junior konkurransecrew, Unbound Blast og Unbound Ground Breakers. 


RENATE KNIVE


Renate har vært danser og pedagog ved Unbound Studio i en årrekke og konkurrert nasjonalt og internasjonalt. Hun var med å grunnlegge Unbound studio i 2018 og er fremdeles aktiv danser.

Renate har også trent flere av konkurransecrewene våre til konkurranser nasjonalt og internasjonalt og har mange meritter bak seg. I tillegg er Renate medeier i Unbound studio og har en viktig rolle i den daglige driften. 


AURORA TRY 


Aurora har i likhet med resten av ledelsen en rekke års erfaring som utøver på våre konkurransecrew og dansepedagog for våre yngre klasser.

Aurora studerer for tiden i England, men er fremdeles en svært viktig bidragsyter til alt av sosiale medier, film og bilder. Det er derfor sannsynlig at du ser henne både under ordinære danseklasser, forestilling og gjennomføring av ulike prosjekter.

 


SUNNIVA LE


Sunniva har vært danser på Unbound Studio i en årrekke og konkurrert nasjonalt og internasjonalt, og tidligere vært pedagog for konkurransecrewet Unbound Blast. Hun var med å grunnlegge Unbound Studio i 2018 og er fremdeles aktiv danser.

Sunniva har ansvar for medlemsadministrasjon, hjemmesiden og sosiale medier. VÅR VISJON

Vår visjon med Unbound Studio er å skape et samlingspunkt i Drammen for danseinteresserte barn, ungdom og voksne. Vi ønsker å bli en viktig bidragsyter til et positivt dansemiljø i byen gjennom å skape aktiviteter som både engasjerer elever og dansere utenfor danseskolen vår. 


Unbound Studio ble etablert sommeren 2018 av Emilie Engstrøm, Renate Knive, Anna Taranrød, Tine Hovind og Sunniva Le.