KONKURRANSECREW

Unbound Studio har fire konkurransecrew. Danserne på disse crewene varierer i alder, ferdighets -og ambisjonsnivå, samt hvilke konkurranser de jobber mot. Felles for alle konkurransecrewene våre er at de får undervisning av høy kvalitet med stort fokus på utvikling, både individuelt og som gruppe. Videre blir danserne en del av et stort sosialt fellesskap.

For booking, kontakt: booking@unboundstudio.no

BLAST

Hip Hop Junior, 12-16 år, Åpent for alle
Blast er et konkurranseparti for dansere i alderen 12-16 år. Crewet er åpent for alle, og man kan melde seg på Blast direkte via nettsidene våre. Laget skal stille i NM i performance cheer i mars 2020. Her kreves ingen bestemte forkunnskaper, og alle som ønsker å være en del av et dansecrew og konkurrere sammen er hjertelig velkommen til å melde seg direkte på denne klassen.


Tine Elisabeth Gran Hovind er trener for Blast. Hun har lang erfaring som koreograf hos oss og er selv danser på senior elitelaget Kick.


NYTT FRA HØSTEN 2019: Semesteravgiften på Blast er 3000kr og 100kr i innmeldingsavgift til idrettslag. Klassen utvides fra 60 minutter til 90 minutters undervisning fra høsten 2019. Det er også obligatorisk for alle dansere å ta et ekstra dansekurs hos oss ved siden av Blast-treningen. 

GROUND BREAKERS

Hip hop 12-16 år,  Jr. Elite, inntak på auditionGround Breakers er vårt junior elitelag. De har konkurrert siden 2011 og har mange meritter nasjonalt og internasjonalt. For å kunne være danser på Ground Breakers må man stille på audition ved semesterets oppstart i august. Her kreves det en viss mengde danseerfaring, tekniske ferdigheter samt, et stort ønske om å jobbe hardt sammen med resten av laget. Vi oppfordrer likevel alle som er interessert å komme på audition.


Ground Breakers trener 3 timer i uken sammen med koreografer, samt egentreninger og helgetreninger i forbindelse med oppkjøring til konkurranse. Ground Breakers er regjerende norgesmestere i performance cheer og tok 5. plass i EM sommeren 2019. De skal stille i NM i mars 2020.


Kristin Agnes Haugstad og Freddy Milanya er årets trenere for laget, og mer informasjon om dem finner du under siden om våre dansepedagoger.


Ground Breakers har tre faste treningstimer med dansepedagog i uken. To av de er lukkede timer for laget mens den siste er en åpen time for andre elever. Semesteravgiften på Ground Breakers er 3500kr i semesteret og 100kr i innmeldingsavgift til idrettslag. Utgifter forbundet med konkurranser kommer i tillegg. Mer praktisk informasjon om laget gis i auditionsuken eller kan tilsendes på forespørsel. 

UNBOUND X

Hip hop Senior Elite, 16 år+, inntak på audition

Unbound X ble etablert høsten 2018 grunnet stor pågang i senior elite klassen. Vi valgte derfor å inndele seniorlagene etter alder og hvilke konkurranser de skal stille i.

For å bli danser på X må man stille på audition ved semesterets oppstart i august. Det kreves en del danseerfaring, tekniske ferdigheter, samt et stort ønske om å jobbe hardt sammen med resten av laget. Vi oppfordrer likevel alle som er interessert til å komme på audition.

Unbound X trener 3 timer i uken sammen med dansepedagoger samt egentreninger og helgetreninger i forbindelse med oppkjøring til konkurranse. X er regjerende norgesmestere og tok bronse i EM i 2019.

De skal stille i NM 2020 og Worlds (VM for klubblag) i Orlando april 2020.

Trenerne består av David Leung og Jan Erik Santos og Toby Deedaran. Mer informasjon om de finner dere under siden om våre dansepedagoger. Dette laget vil også jevnlig ha gjestekoreografer av høyt internasjonalt nivå.

Semesteravgiften er 3500kr i semesteret og 100kr i innmeldingsavgift til idrettslag. Utgifter forbundet med konkurranser kommer i tillegg. Mer praktisk informasjon om laget gis i auditionsuken eller kan tilsendes på forespørsel. 

KICK

Hip Hop Senior Elite, 18 år+, inntak på audition


Kick er vårt andre senior elitelag. De har konkurrert siden 2011 og har mange meritter nasjonalt og internasjonalt. For å kunne være danser på Kick må man stille på audition ved semesterets oppstart i august. Her kreves en del danseerfaring, tekniske ferdigheter samt et stort ønske om å jobbe hardt sammen med resten av laget. Vi oppfordrer alle som er interessert å komme på audition.

Kick trener 3 timer i uken sammen med dansepedagoger, samt egentreninger og helgetreninger i forbindelse med oppkjøring til konkurranse. Mer informasjon om deltagelse i konkurranser kommer etter audition. I 2019 skal Kick konkurrere i VM i Orlando i april og stiller som landslag for Norge.

Trenerne består av David Leung og Jan Erik Santos og Toby Deedaran. Mer informasjon om de finner dere under siden om våre dansepedagoger. Kick har også jevnlig gjestekoreografer av høyt internasjonalt nivå.

Semesteravgiften på Kick er 3500kr i semesteret og 100kr i innmeldingsavgift til idrettslag. Utgifter forbundet med konkurranser kommer i tillegg. Mer praktisk informasjon om laget gis i auditionsuken eller kan tilsendes på forespørsel.

Levert av IdrettenOnline